Theses 

Webová aplikace aukční systém – Ing. Jiří Hejkrlík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Ing. Jiří Hejkrlík

Diplomová práce

Webová aplikace aukční systém

Auction Web Application System

Anotace: Primárním cílem práce je návrh a realizace free aukčního systému. Analýza a návrh systému budou provedeny s použitím jazyka UML. Aplikace bude realizována pomocí technologie ASP.NET, data budou uložena v databázi MS SQL Server. Aplikace bude obsahovat běžné funkce existujících komerčních aukčních systémů, zpracována bude veřejná i administrační část. V teoretické části bude provedena analýza několika existujících komerčních systémů a rozebrána problematika SEO. Metody SEO budou následně zapracovány do výsledného systému.

Abstract: The primary objective is to design and to develop a free auction system. The analysis and design of the system will be accomplished using UML language. The application will be done using the ASP.NET technology; the data will be stored in MS SQL server database. The application will contain features common for existing commercial auction systems and will feature both public and administration part. The theoretical part of the paper will analyze several existing commercial system as well as problems of SEO. SEO methods will subsequently be integrated into the resulting system.

Klíčová slova: Aukce, aukční systém, jazyk UML, ASP.NET, MS SQL, SEO

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Iva Rulićová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=14060 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Jak správně citovat práci

Hejkrlík, Jiří. Webová aplikace aukční systém. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz