Veronika Schiebelová

Bakalářská práce

Mimořádný lidový soud v Chrudimi a proces s Wilibaldem Kühnem

Extraordinary People´s Court in Chrudim and trial with Wilibald Kuhn
Anotace:
Předložená práce se zabývá retribučním soudnictvím v poválečném Československu. Mapuje vývoj exilové vlády, jednotlivé retribuční dekrety, okupační správu v Pardubicích a následně rozebírá podrobněji případ Wilibalda Kühna u Mimořádného lidového soudu Chrudim.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the retributive justice in post-war Czechoslovakia. It describes the development of government in exile, individual retributive decrees and the occupational administration in Pardubice; furthermore, the thesis analyses the case of Wilibald Kühn in Extraordinary People´s Court in Chrudim.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Schiebelová, Veronika. Mimořádný lidový soud v Chrudimi a proces s Wilibaldem Kühnem. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Ochrana hmotných památek + Historie