Bc. Lenka ŠEBESTOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Status - svobodná matka

Status - single mother
Anotace:
Diplomová práce ?Status ? svobodná matka? je tematicky zaměřena na jedno z aktuálních témat současné doby a to svobodné matky čili samoživitelky. Teoretická část se zpočátku věnuje historickému přehledu a vývoji samoživitelství v dějinách lidstva. Následuje popis jednotlivých příčin. Další kapitola se věnuje opačnému pólu a to důsledkům, které plynou ze svobodného mateřství. Prostor je také věnován …více
Abstract:
Thesis "Status - single mother" is thematically focused on one of the current issues of time and single mothers or single mothers. The theoretical part initially addresses historical overview and development lone parent in the history of mankind. A description of each causes. Another chapter is devoted to the opposite pole and the consequences that flow from a free motherhood. Space is also devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015
Zveřejnit od: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEBESTOVÁ, Lenka. Status - svobodná matka. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií