Theses 

Status - svobodná matka – Bc. Lenka ŠEBESTOVÁ, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka ŠEBESTOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Status - svobodná matka

Status - single mother

Anotace: Diplomová práce ?Status ? svobodná matka? je tematicky zaměřena na jedno z aktuálních témat současné doby a to svobodné matky čili samoživitelky. Teoretická část se zpočátku věnuje historickému přehledu a vývoji samoživitelství v dějinách lidstva. Následuje popis jednotlivých příčin. Další kapitola se věnuje opačnému pólu a to důsledkům, které plynou ze svobodného mateřství. Prostor je také věnován institucím a možnostem sociální politiky, které nabízí pomoc svobodným matkám. Výzkumná část se věnuje a blíže mapuje vliv sociálně-ekonomických dopadů na svobodné matky. Za tímto účelem byla použita kvalitativní výzkumná strategie. Pro sběr dat byla použita technika polostrukturovaného rozhovoru.

Abstract: Thesis "Status - single mother" is thematically focused on one of the current issues of time and single mothers or single mothers. The theoretical part initially addresses historical overview and development lone parent in the history of mankind. A description of each causes. Another chapter is devoted to the opposite pole and the consequences that flow from a free motherhood. Space is also devoted to institutions and social policy options, which offers assistance to single mothers. The research part is devoted to a closer charts the influence of socio-economic impacts on single mothers. For this purpose was used qualitative research strategy. For data collection technique was used semistructured interview.

Klíčová slova: dopady samoživitelství, feminizace chudoby, samoživitelka, svobodná matka, uplatnění na trhu práce

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36286 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

Jak správně citovat práci

ŠEBESTOVÁ, Lenka. Status - svobodná matka. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 13:01, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz