Ing. Olga Pavlova

Bachelor's thesis

Ústavní systém republiky Kazachstán

Constitution of the Republic of Kazachstán
Abstract:
Tato práce je věnována Ústavě Republiky Kazachstán. V první části práce je pojednáno o historickém vývoji ústavnosti na území Republiky Kazachstán, dále se uvádějí základní charakteristiky Ústavy z roku 1995, změny a doplnění, které proběhly od začátku platnosti Ústavy. Pozornost je věnována i ochraně ústavnosti prostřednictvím Ústavní Rady. V druhé části práce je blíže uveden systém dělby mocí v Republice …more
Abstract:
This work is dedicated to the Constitution of the Republic of Kazakhstan. Its’ first part is focused on the historical aspects of the constitutionality of the Republic of Kazakhstan and its’ development. It especially outlines the Constitution from 1995 and changes and amendments that have taken place since the Constitution came into force. Particular attention is paid to the protection of constitutionality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.
  • Reader: Mgr. Kateřina Kuncová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking

Theses on a related topic