Ing. Olga Pavlova

Bakalářská práce

Ústavní systém republiky Kazachstán

Constitution of the Republic of Kazachstán
Anotace:
Tato práce je věnována Ústavě Republiky Kazachstán. V první části práce je pojednáno o historickém vývoji ústavnosti na území Republiky Kazachstán, dále se uvádějí základní charakteristiky Ústavy z roku 1995, změny a doplnění, které proběhly od začátku platnosti Ústavy. Pozornost je věnována i ochraně ústavnosti prostřednictvím Ústavní Rady. V druhé části práce je blíže uveden systém dělby mocí v Republice …více
Abstract:
This work is dedicated to the Constitution of the Republic of Kazakhstan. Its’ first part is focused on the historical aspects of the constitutionality of the Republic of Kazakhstan and its’ development. It especially outlines the Constitution from 1995 and changes and amendments that have taken place since the Constitution came into force. Particular attention is paid to the protection of constitutionality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Kuncová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma