Bc. Martina Baloghová

Master's thesis

Nepeňažné vklady do obchodnej spoločnosti

The non-cash pajments in business company
Abstract:
The thesis deals with contributions in kind to the trading company and it is divided into three chapters. The first chapter is dedicated to the individual trading companies and it takes into account the possibility of monetary and contribution in kind in them. Subsequently, it deals with each class of assets that can be used as a contribution in kind and the way of prizing it. The second chapter analyzes …viac
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá nepeňažným vkladom do obchodnej spoločnosti a je rozdelená na tri kapitoly. V prvej kapitole sa venujeme jednotlivým obchodným spoločnostiam a s prihliadnutím na možnosti peňažným a nepeňažným vkladom do nich. Následne sa v nej venujeme jednotlivým druhom majetku, ktorý možno používať vo forme nepeňažného vkladu a spôsobom jeho ocenenia. Druhá kapitola analyzuje využitie …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2012
  • Vedúci: Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance