Ing. Radim Metelka

Master's thesis

Model poptávky po dopravních službách na lince Vsetín - Brno

Estimation of the demand for transport services at Vsetín - Brno line
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá otázkou poptávky po dopravních službách na lince Vsetín – Brno s důrazem na změnu poptávky po vlakové dopravě při zavedení přímé vlakové linky. Práce je členěna do několika částí. Teoretická část se věnuje analýze dopravní politiky a trhu osobní dopravy v České republice. Dále je rozebrán koncept poptávky a její modelování pomocí ekonometrických modelů. V praktické části …viac
Abstract:
This diploma theses deals with the demand for the transportation services at Vsetin – Brno line with focus on alternation of the demand for the train transporation by introduction of the direct train line. The thesis is divided into several parts. The theoretical parts is focused on the analysis of the transportation policy and the market of the personal transporation in the Czech Republic. The practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta