Aneta ŠIKOVÁ

Bakalářská práce

Přínosy a náklady eura na příkladě konkrétního podniku

Benefits and costs of the euro in the particular company
Anotace:
V předložené bakalářské práci se zabývám zhodnocením očekávaných přínosů a nákladů společné evropské měny-eura na konkrétním podniku, a to dopravní společnosti 24Europe express. Nejdříve jsem se podívala na historii hospodářské a měnové unie jako takové a cestu České republiky do eurozóny. Zároveň jsem teoreticky rozebrala očekávané přínosy a náklady členství v EHMU. Poznatky z teoretické části jsem …více
Abstract:
In this bachelor thesis I dealt with the assessment of the expected benefits and costs of the common European currency in a particular company, namely the transport and logistics company 24Europe express. At first I described the history of the Economic and Monetary Union and the Czech Republic´s way into the eurozone. I also theoretically analyzed the expected benefits and costs of the membership …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zveřejnit od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vendula Mašátová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIKOVÁ, Aneta. Přínosy a náklady eura na příkladě konkrétního podniku. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická