Bc. Blanka Hanzlová

Diplomová práce

Vlastní jména ve facebookové skupině LARP CZ

Proper names in Facebook group LARP CZ
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá vlastními jmény ve facebookové skupině LARP CZ, důraz je kladen na přezdívky. V první části práce jsou shrnuty základní informace o sociálních sítích (především Facebooku) a larpu. Dále je navrženo dělení facebookových jmen podle jejich struktury a klasifikace přezdívek podle pojmenovacích motivů vycházející z klasifikace Knappové. V druhé části práce jsou …více
Abstract:
This thesis deals with names in the Facebook group LARP CZ, especially nicknames. In the first part is summarized basic information about social networks (especially Facebook), and larp. There is also proposed sorting Facebook names according to their structure and classification of nicknames by motivation based on the Knappová classification. In the second part is analysed obtained material. The conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika