Bc. Monika Macháčková

Master's thesis

Alois Vojtěch Šmilovský – vybraná díla

Alois Vojtěch Šmilovský – Selected Works
Abstract:
Cílem diplomové práce je analýza vybraných děl dnes již pozapomenutého autora Aloise Vojtěcha Šmilovského. V prvních dvou kapitolách je představena Šmilovského osobnost (včetně zařazení do literárního kontextu) a současně detailně vyhodnocena dostupná literatura Šmilovským se zabývající. V následujících třech kapitolách je autor představen jako prozaik, básník a dramatik, přičemž každá kapitola přináší …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze selected works of Alois Vojtěch Šmilovský who fell into oblivion. First two chapters are devoted to the personality of Šmilovský (including his classification in literary context) together with detailed evaluation of available literature dealing with Šmilovský. In the next three chapters, the author is presented as a novelist, poet and playwright, each chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / Czech Language and Literature

Theses on a related topic