Bc. Jitka Pichertová

Bakalářská práce

Postavení centrálních bank v Evropě - ČNB versus evropské centrální banky

Position of Central Banks in Europe - CNB vs. European Central Banks
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na funkce, postavení a monetární politiku České národní banky, Evropské centrální banky a osm vybraných evropských bank. Práce představuje stručný vývoj centrálních bank a jejich charakteristiku. Popisuje banky v Eurosystému a Evropském systému centrálních bank.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on function, position and monetary policy of Czech national bank, European central bank and eight central bank of Europe. This work represents characteristics and development of central banks. It is description of bank in Eurosystem and The European system of central banks.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zdeňka Suchomelová
  • Oponent: JUDr. Dr. Vít Ossendorf, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management