Bc. Josef Kocurek

Bachelor's thesis

Design služeb Českých drah a sentiment na sociálních sítích

Design services Czech Railways and sentiment on social networks
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje designu služeb Českých drah, zejména nákupu jízdních dokladů, z pohledu uživatele. V teoretické části autor představuje společnost České dráhy a kvalitativní metody designu služeb jako je pozorování, mapa kontaktních míst, cesta službou, safari službou a kontextový rozhovor. Následně je v práci vysvětlen postup identifikace problému. Součástí práce je také popis sociálních …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with service design of the Czech Railways, especially the purchase of tickets from the user’s perspective. In the theoretical part, the author presents the company Czech Railways and qualitative methods of service design such as observation, map of touchpoints, customer journey map, service safari and contextual interview. Subsequently, the thesis explains the process of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jan Martinek
  • Reader: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta