Bc. Marek Fryč

Bakalářská práce

Personální marketing

Personnel Marketing
Anotace:
V mé bakalářské práci se budu zabývat tématem personální marketing. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je rozdělena na personální marketing, interní a externí personální marketing. Oblast personálního marketingu se zajímá o definice, o jeho historii, úkoly a cíle. Část věnována internímu personálnímu marketingu se soustřeďuje na odměňování zaměstnanců, jejich …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of personnel marketing. The thesis is divided into the theoretical part and the practical part. The theoretical part is divided into personnel marketing, internal and external personnel marketing. The section of personnel marketing is focused on the definitions, tasks and targets. The part dedicated to internal personnel marketing is focused on remuneration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zahrádka
  • Oponent: Ing. Robin Čejka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní