Bc. et Bc. Robin Horák

Master's thesis

E-learning a možnosti jeho využití na ZŠ

E-learning at upper primary schools
Anotácia:
Diplomová práce „E-learning a možnosti jeho využití na ZŠ“ se zabývá možnostmi využití e-learningu jako doplňku prezenční výuky angličtiny na základních školách. Diplomová práce v první části objasňuje klíčové pojmy a koncepce týkající se e-learningu a poskytuje náhled do historie e-learningu a distančního vzdělávání. V dalších částech se pak věnuje e-learningovým standardům, systémům řízeného vzdělávání …viac
Abstract:
The diploma thesis “E-learning at upper primary schools” deals with the possibilities of using e-learning in addition to face-to-face education of English language at upper primary schools. The first part of the thesis explains the key terms and concepts related to e-learning and provides insight into the history of e-learning and distance education. The next parts of the thesis are devoted to e-learning …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedúci: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy