Bc. Jana Radovnická

Diplomová práce

Využívání reklamy a propagace v barové praxi

The use of advertisement and promotion in bar practice
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu reklamy a propagace, zaměřené na barové provozy. Cílem práce je zjistit míru ovlivnění reprezentativního vzorku 750 - ti respondentů navštěvujících vybraná barová zařízení a zjistit míru využití marketingových nástrojů v podnicích.
Abstract:
The Aim of the thesis is to determine the degree of influence of the selected sample of 750 responddenst in connection with the usage of marketing tools in 15 bars, and further to find out what kind of marketing tools are used by selected companies.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství