Bc. Michaela Palánová

Diplomová práce

Návrh projektů na zvýšení turistické atraktivnosti mikroregionu Buchlov

The Project Proposal to Increase the Tourist Attractiveness of the Microregion of Buchlov
Anotace:
Diplomová práce navrhuje zvýšení turistické atraktivnosti mikroregionu Buchlov. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Podkladem teoretické části je studi-um odborné literatury a jiných zdrojů informací. Podkladem praktické části je tvorba so-cioekonomické analýzy, dotazníku, sběr dat, jejich vyhodnocení, vytvořeni SWOT analý-zy, vytvoření strategického plánu pro mikroregion Buchlov …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is uggesting a method for raising of tourist attractiveness in Microregion Buchlov. Thesis is divided into two parts theoretical and practical. Theoretical part method is research of technical literature and other sources. Practical part methods are social-economic analysis, questionnaire creation, data collection and its evaluation, SWOT analysis and strategic plan, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Novosák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Palánová, Michaela. Návrh projektů na zvýšení turistické atraktivnosti mikroregionu Buchlov. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe