Bc. Martina Petrášová

Bakalářská práce

Sexuální dimorfismus kosti spánkové: Pars petrosa

Sexual Dimorphism of the Temporal Bone: Pars Petrosa
Abstract:
Sex assessment is one of the basic steps in analysis of human skeletal remains. The most reliable methods for determination of the sex are based on the hip bone and the skull. When these bones are absent or fragmentary, other parts of human skeleton or separated bones of the skull are used. Significant sexual dimorphism was proved also in the petrous part of the temporal bone. The aim of this thesis …více
Abstract:
Stanovení pohlaví jedince je jedním ze základních kroků při analýze kosterních pozůstatků. Nejspolehlivější metody jsou vyvinuty pro odhad pohlaví podle kosti pánevní a lebky. Při jejich absenci nebo fragmentárnosti se k analýze využívají i jiné části skeletu a jednotlivé kosti lebky. Určitá míra sexuálního dimorfismu byla prokázána také na pars petrosa ossis temporalis. Cílem této bakalářské práce …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie