Bc. Martina Petrášová

Bachelor's thesis

Sexuální dimorfismus kosti spánkové: Pars petrosa

Sexual Dimorphism of the Temporal Bone: Pars Petrosa
Abstract:
Sex assessment is one of the basic steps in analysis of human skeletal remains. The most reliable methods for determination of the sex are based on the hip bone and the skull. When these bones are absent or fragmentary, other parts of human skeleton or separated bones of the skull are used. Significant sexual dimorphism was proved also in the petrous part of the temporal bone. The aim of this thesis …more
Abstract:
Stanovení pohlaví jedince je jedním ze základních kroků při analýze kosterních pozůstatků. Nejspolehlivější metody jsou vyvinuty pro odhad pohlaví podle kosti pánevní a lebky. Při jejich absenci nebo fragmentárnosti se k analýze využívají i jiné části skeletu a jednotlivé kosti lebky. Určitá míra sexuálního dimorfismu byla prokázána také na pars petrosa ossis temporalis. Cílem této bakalářské práce …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta