Nina Vidovencová

Diplomová práce

Digitálny upgrade v slovenskom vizuálnom umení

Digital Upgrade in Slovak Visual Arts
Abstract:
The topic of the master's thesis is the mapping of the overlapping of digital elements and technologies into Slovak visual art from the 70s of the 20th century to the present. The first part of the thesis deals with the issue of terminology of "new media", and part of the work reflects the arrival of the "digital revolution" at the end of the 20th century, which largely interferes with the field of …více
Abstract:
Témou magisterskej diplomovej práce je mapovanie presahu digitálnych prvkov a technológií do slovenského vizuálneho umenia od 70. rokov 20. storočia po súčasnosť. V prvej časti práce je implikovaná problematika terminológie „nových médií“ a časť práce reflektuje príchod „digitálnej revolúcie“ koncom 20. storočia, ktorá v značnej miere zasahuje sféru vizuálneho umenia, či už po formálnej stránke, kedy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Petra Hanáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta