Hana PETRÁČKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v organizacích poskytující sociální služby zaměřené na rodiny s dětmi.

Burnout syndrome in social workers and workers in social services in organizations providing social services aimed at family work.
Anotace:
Cílem práce byla identifikace míry syndromu vyhoření u sociálních pracovníků a pracovníků pracujících v organizacích poskytujících sociální službu pro rodiny s dětmi. Metodologie šetření míry syndromu vyhoření byla provedena pomocí vlastního dotazníku a MBI dotazníku u oslovených respondentů. Vyhodnocení bylo rozděleno do tří základních částí. První část je zaměřena na demografické údaje z vlastního …více
Abstract:
The aim of the work was to identify the degree of burnout syndrome in social workers and workers working in organizations providing social services for families with children. The methodology of the burnout syndrome survey was performed using our own questionnaire and the MBI questionnaire among the respondents. The evaluation was divided into three basic parts. The first part is focused on demographic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Štyvarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETRÁČKOVÁ, Hana. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v organizacích poskytující sociální služby zaměřené na rodiny s dětmi.. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce