Mgr. Eva Grycová

Bakalářská práce

Školní poradenské pracoviště a poptávka po jeho službách ze strany žáků

School Consultancy Workplace and Demand for its Services from Side od Pupils
Anotace:
Bakalářská práce je o školních poradenských pracovištích (dále jen ŠPP), které většinou vznikaly v rámci projektu VIP kariéra, jsou podporované ESF (Evropský sociální fond) a rozpočtem ČR. Školy se již před tímto vznikem snažily poskytovat svým žákům, učitelům a rodičům speciálně pedagogickou nebo psychologickou podporu přímo na škole. Cílem školního poradenského pracoviště na základních školách je …více
Abstract:
This bachelor work deals with school cosultancy workplace and demand for its services from side of pupils. This work is about advising, guidance and counselling services which schools give their pupils. Basic schools in the Czech Republic have not enough experience with this kind of services, especially with work of school´s psychologists.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta