Mgr. Kamil Masný

Diplomová práce

Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky)

Law, Sexual Crime and Offender (Topical Legal and Psychological Problems)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou sexuální delikvence, charakteristikou pachatele této delikvence, jednotlivými druhy mravnostních trestných činů a celkovým výskytem mravnostní kriminality v České republice, zejména v Jihomoravském kraji v letech 2000 až 2010. Text práce je členěn do dvou částí, na teoretickou a prakticko - aplikační část. V první kapitole teoretické části se věnuji především …více
Abstract:
This thesis deals with the sexual delinquency, offender characteristics of delinquency, various kinds of vice and crime overall incidence of vice crimes in the Czech Republic, especially in the South Moravia Region in 2000 and 2010. Text work is divided into two parts, theoretical and practical - the application part. The first chapter is devoted to the theoretical part especially human sexuality and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Roman Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo