Bc. Miriam Moramová

Bakalářská práce

Komparace daňového systému České republiky a vybrané země se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob

Comparison of taxation in the Czech Republic and a selected country with focus on personal income tax
Abstract:
The aim of the submitted thesis “Comparison of taxation in the Czech Republic and a selected country with focus on personal income tax” is an illustration of differences in the tax legislation, specifically the personal income tax, between the Czech and Slovak Republic. The theoretical part of the thesis is dedicated to the basic concepts of taxation and the analysis of the personal income tax in each …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Komparácia daňového systému České republiky a vybranej krajiny so zameraním na daň z príjmu fyzických osôb“ je znázornenie rozdielov v daňovej legislatíve, konkrétne dani z príjmu fyzických osôb, medzi Českou a Slovenskou republikou. Teoretická časť práce je venovaná vysvetleniu základných pojmov z oblasti daní a následne rozboru dani z príjmov fyzických osôb v jednotlivých …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Josef Nešleha
  • Oponent: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta