Bc. Barbora Valentová

Bakalářská práce

Mistrovství světa ve fotbale 2018 a jeho význam pro cestovní ruch v Ruské federaci

The 2018 World Cup and Its Importance to Tourism in the Russian Federation
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá významem Mistrovství světa ve fotbale 2018 pro cestovní ruch v Ruské federaci. První část je zaměřena na pořádání akcí a eventů v cestovním ruchu a na cestovní ruch obecně. Ve druhé části je rozebírán samotný sportovní event, možné způsoby měření jeho návštěvnosti a změny v příjezdovém cestovním ruchu v posledních několika letech. Cílem bylo zjistit, jak se …více
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on The 2018 World Cup and its importance to tourism in the Russian Federation. The first part of the thesis is oriented on event organization in tourism and on tourism in general. In the second part there is analysed the sport event itself, there are mentioned posssible methods of measuring its attendance and changes in tourist arrivals in the last couple of years …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta