RNDr. Jan Papoušek

Disertační práce

Computerized Adaptive Practise of Factual Knowledge

Computerized Adaptive Practise of Factual Knowledge
Anotace:
Důležitost online vzdělávacích systémů roste. V rámci nich se sbírá více a více dat, což otevírá nové možnosti aplikovat metody známé ze strojového učení a analýzy dat. Pomocí těchto metod lze vylepšit chování vzdělávacích aplikací tak, aby byly prospěšnější pro jejich uživatele. Představujeme framework pro adaptivní procvičování faktů za použití počítačů a uzavřených otázek s více možnostmi, zejména …více
Abstract:
The importance of online educational systems is growing. They are able to collect more and more data which opens new possibilities to apply methods known from machine learning and data analysis to improve their behavior to make them more beneficial to learners. We propose a framework for the computerized adaptive practice of facts providing multiple-choice questions in domains with varied prior knowledge …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Mária Bieliková, Ph.D., Assoc. Prof. Ryan Baker

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky