Mgr. Vojtěch Juřík

Diplomová práce

Vliv formy 3D zobrazení na kognitivní zpracování geografických dat

The Influence of 3D Visualization on Cognitive Processing of Geographic Data Depiction
Anotace:
Využívání virtuálních prostředí v oblasti interakce člověk-počítač je díky rozvoji moderních technologií na vzestupu. Virtuální rozhraní mohou být reprezentována interaktivní formou 3D geografické vizualizace. V této práci jsou shrnuty poznatky o současných 3D technologiích s ohledem na dosavadní teorie vizuální percepce. Dále je v empirické části srovnáno binokulární reálné 3D zobrazení, které je …více
Abstract:
The use of virtual environments in the field of human-computer interaction is growing due to the development of modern technologies. Virtual interfaces can be represented by the interactive 3D geographical visualizations. In this work, contemporary 3D technologies are described with respect to the theories of visual perception. Further in the empirical part, the binocular Real 3D visualization provided …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta