Mgr. Kristýna Řačáková

Bakalářská práce

Komparace evropských záležitostí ve volebních programech parlamentních politických stran pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006 a 2013

Comparison of European affairs in the parliamentary election programs of political parties for elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic in 2006 and 2013
Anotace:
Cíle práce bylo srovnat míru evropeizace volebních programů z let 2006 a 2013, které byly vytvořeny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V teoretické části bakalářské práce je představen koncept evropeizace politických stran. Dále jsou shrnuty základní poznatky o evropeizaci volebních programů českých politických stran aje představena metoda měření míry evropeizace volebních …více
Abstract:
The aim of this thesis was to compare the degree of Europeanization of election programs in 2006 and 2013, which were created for elections to the Deputies of the Czech Republic.In the theoretical part of thesis there is presented the concept of Europeanization of political parties, a summary of the basic knowledge of Europeanization election programs of Czech political parties and there is also presented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vít Dostál

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií