Mgr. Kristýna Řačáková

Bachelor's thesis

Komparace evropských záležitostí ve volebních programech parlamentních politických stran pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006 a 2013

Comparison of European affairs in the parliamentary election programs of political parties for elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic in 2006 and 2013
Abstract:
Cíle práce bylo srovnat míru evropeizace volebních programů z let 2006 a 2013, které byly vytvořeny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V teoretické části bakalářské práce je představen koncept evropeizace politických stran. Dále jsou shrnuty základní poznatky o evropeizaci volebních programů českých politických stran aje představena metoda měření míry evropeizace volebních …more
Abstract:
The aim of this thesis was to compare the degree of Europeanization of election programs in 2006 and 2013, which were created for elections to the Deputies of the Czech Republic.In the theoretical part of thesis there is presented the concept of Europeanization of political parties, a summary of the basic knowledge of Europeanization election programs of Czech political parties and there is also presented …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vít Dostál

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií