Mgr. Petr Kuchyňka, Ph.D.

Disertační práce

Pravidla, jazyk a logika.

Rules, Language and Logic.
Anotace:
Cílem disertační práce je podat adekvátní explikaci pojmu pravidla (tj. nahradit intuitivní, pre-teoretický pojem nějakým jiným, přesně specifikovaným pojmem; první pojem se nazývá explikandum, druhý se označuje jako explikát prvního). Explikaci podávám v systému algebry (monadických) podmínek a akcí. Pomocí explikátu vyjasňuji pojem normy a zkoumám možnosti logiky imperativů a deontické logiky. Dále …více
Abstract:
The aim of this thesis is to offer an adequate explication of the concept of rule (the task of explication consists in replacing an intuitive, pre-theoretical concept with a concept that is exactly determined by explicit rules for its use; the former concept is called the explicandum and the latter concept is called an explicatum of the former one). The explication is given in the system of the algebra …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 11. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Marie Duží, CSc., prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filozofie (čtyřleté) / Filozofie