Vladimír ŘÍHA

Bakalářská práce

Vliv přihřívání na účinnost tepelného cyklu parní turbíny

Effect of steam reheating on thermodynamical cycle with steam turbine
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje výpočet a porovnání účinnosti cyklu s přihříváním a bez přihřívání s parní turbínou o výkonu 120MW. Výpočet je proveden třemi způsoby, které jsou následně porovnány.
Abstract:
This bachelor thesis contains a calculation and comparsion of thermodynamical cycles efficiency, which is calculated for cycle with and without reheating. The calculatin is done by three different ways and then, the comparsions are made.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Žitek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘÍHA, Vladimír. Vliv přihřívání na účinnost tepelného cyklu parní turbíny. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení

Práce na příbuzné téma