Bc. Dana ZAWADOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Profesionalizace paliativní péče v pobytových sociálních službách

"Professionalization of palliative care in residential social services"
Anotace:
Diplomová práce je věnována tématice personalizace paliativní péče. Skládá se z dvou částí. Z teoretické části a z části empirické. V teoretické části jsou na základě mých poznatků z odborné literatury vymezeny pojmy stáří, stárnutí, kvalita života. Dále věnuji pozornost smyslu života a vymezení pojmů osobní cíle a potřeby. V poslední kapitole teoretické části se diplomová práce zabývá pojmem paliativní …více
Abstract:
The diploma thesis is devoted to the topic of personalization palliative care. It consists of two parts, a theoretical part and an empirical part. In the theoretical part, based on my knowledge from the literature, the concepts of old age, aging, quality of life are defined. I also pay attention to the meaning of life and the definition of personal goals and needs. In the last chapter of the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Radka Poláková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAWADOVÁ, Dana. Profesionalizace paliativní péče v pobytových sociálních službách. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Zdravotně-sociální péče a rehabilitace / Zdravotně-sociální péče a rehabilitace