Bc. Barbora Čiklová

Bakalářská práce

Paranoidní schizofrenie a její vliv na osobní a profesní život

Paranoid schizofrenie and its effect on personal and professional life
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem schizofrenie. Tato choroba je řazena mezi závažná psychotická onemocnění. Teoretická část práce bude zaměřena na definici pojmu schizofrenie. Dále se bude zaobírat výskytem a příčinami vzniku nemoci a také zde budou probrány klinické projevy psychózy. V práci budou popsány jednotlivé typy schizofrenie, možnosti léčby, diagnózy a prevence vzniku nemoci. Práce se dále …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with schizophrenia. This illness belongs to serious psychotic diseases. The theoretical part will be focused on the definition of schizophrenia. Afterwards, it will cover incidence and causes of the disease and clinical manifestation of psychosis will be discussed. Individual types of schizoprenia, possibilities of treatment, diagnosis and prevention will be described. Moreover …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy

Práce na příbuzné téma