Bc. Barbora Čiklová

Bachelor's thesis

Paranoidní schizofrenie a její vliv na osobní a profesní život

Paranoid schizofrenie and its effect on personal and professional life
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem schizofrenie. Tato choroba je řazena mezi závažná psychotická onemocnění. Teoretická část práce bude zaměřena na definici pojmu schizofrenie. Dále se bude zaobírat výskytem a příčinami vzniku nemoci a také zde budou probrány klinické projevy psychózy. V práci budou popsány jednotlivé typy schizofrenie, možnosti léčby, diagnózy a prevence vzniku nemoci. Práce se dále …more
Abstract:
The bachelor's thesis deals with schizophrenia. This illness belongs to serious psychotic diseases. The theoretical part will be focused on the definition of schizophrenia. Afterwards, it will cover incidence and causes of the disease and clinical manifestation of psychosis will be discussed. Individual types of schizoprenia, possibilities of treatment, diagnosis and prevention will be described. Moreover …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy