Bc. Nela Navrátilová

Bakalářská práce

Možnosti a nástroje sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách (v ČR)

Options and instruments of social work in the socially excluded localities (in the CR)
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Možnosti a nástroje sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách (v ČR)“ je rozbor možností sociální práce se sociálně vyloučenými osobami. Ty v České republice představuje zejména romské etnikum. Úvod práce je věnován představení základních pojmů jako sociální vyloučení, sociálně vyloučené lokality nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením. Poté charakterizuji modely …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Options and Instruments of Social Work in the Socially Excluded Localities (in the Czech republic)” is to analyze possibilities of social work with socially excluded people, especially Romani ethnic minority in Czech republic. The first part of this thesis is focused on the introduction of basic terms such as social exclusion, socially excluded localities or people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Laura Fónadová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta