Theses 

Kurikulum mateřské školy podporující zdraví – Inka LÁTALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Inka LÁTALOVÁ

Bakalářská práce

Kurikulum mateřské školy podporující zdraví

The curriculum of kindergarten supporting the health

Anotace: Tato práce má čtenáři přiblížit programy na podporu zdraví, jež se začaly vytvářet na popud Světové zdravotnické organizace po druhé světové válce. Hlavní část práce je pak věnovaná zejména modelovému programu, jehož počátky se v České republice datují již od roku 1995. Program prošel několika úpravami a dnes je známý pod názvem ?Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole?. Čtenář se v práci seznámí nejen s jeho filozofií či pojetím zdraví, ale také s tím, jak důležité je o zdraví pečovat a budovat správný přístup ke zdraví již u dětí předškolního věku v institucionálním vzdělávání. Pozornost je věnována také tzv. mateřským školám podporujícím zdraví, které ?Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole? přijaly za svůj výchozí program a dle kurikula pracují. Zejména v praktické části této práce zaměřím svou pozornost na jednu regionální mateřskou školu podporující zdraví, která se k tomuto programu přihlásila již v jeho začátcích. Při svém pozorování se zaměřím především na to, zda tato mateřská škola podporující zdraví splňuje podmínky, jež jsou ?Kurikulem podpory zdraví v MŠ? stanoveny.

Abstract: The aim of this thesis is to make the reader more aware of the health promotion programme created under the umbrella of the World Health Organisation (WHO) after the second World War. The main part of the thesis is primarily devoted to the model programme, whose beginnings in the Czech Republic date back to 1995. The programme has undergone several changes, and is known today under the name ?The curriculum of nursery schools for a healthy way of life?. In this thesis, the reader becomes acquainted with not only the philosophy and the meaning, but also with how important it is to take care of your health and to create the correct approach to health at a pre-school age in institutional education. Attention is also paid to so-called nursery schools supporting health, which accepted ?The curriculum of nursery schools for a healthy way of life? as a starting point for the programme, and work according to the curriculum. In particular, in the practical part of the thesis, I focus my attention on one regional nursery school supporting health, which joined the programme at the very beginning. During my observation, I primarily focused on the levels to which the nursery school supporting health met the conditions outlined in ?The curriculum of nursery schools for a healthy way of life?.

Klíčová slova: kurikulum, pojetí zdraví, programy podpory zdraví, Kurikulum podpory zdraví v MŠ, mateřská škola podporující zdraví

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alexandra Tomášová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36158 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

LÁTALOVÁ, Inka. Kurikulum mateřské školy podporující zdraví. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:37, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz