Bc. Blanka Goldhamerová

Diplomová práce

Realizace majetku státu dle zákona č. 428/2012 Sb. (církevní majetek)

Implementation of state property according to law 428/2012 Collections (patrimony)
Anotace:
Česká republika počátkem roku 2013 přistoupila k realizaci majetku státu dle zákona č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Zákon byl schválen po mnoha letech příprav, několikrát bylo jeho znění změněno a finální podoba nabyla účinnosti dne 1. 1. 2013. Přijetí zákona bylo očekáváno nejen ze strany církví a náboženských společností, ale i ze strany měst …více
Abstract:
Czech Republic early 2013 acceded to the realization of state property pursuant to Act no. 428/2012 Coll., On property settlement with churches and religious communities. The law was approved after many years of preparation, has repeatedly changed its wording and final appearance came into force on 1st 1, 2013. The adoption of the law was expected not only by the churches and religious communities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Jonáková
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní