Bc. Pavlína Chalupková

Bakalářská práce

Nové politické strany a volebná podpora na Slovensku v roku 2016

New Political Parties and Voter Support in Slovakia 2016
Abstract:
This work is concerned with the identification of places supporting new political parties which contested in Slovak National Council elections taking place in 2016. It also deals with the analysis of relationships between these new political parties and those which came into existance during the first decade of the independent Slovak Republic.
Abstract:
Práca sa venuje identifikácii územia volebnej podpory nových strán na Slovensku v parlamentných voľbách 2016. Následne zisťuje vzťahovú asociáciu týchto strán s novými slovenskými stranami prvého desaťročia samostatného Slovenska.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Nemčok

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií