Daniel FAJTL

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující pracovní spokojenost ve vybrané společnosti

Factors influencing job satisfaction in a selected company
Anotace:
Práce se zabývá problematikou pracovní spokojenosti, která v podniku hraje velmi významnou roli. V práci se nachází různé poznatky o pracovní spokojenosti, popis faktorů ovlivňující pracovní spokojenost a další pojmy související s tématem. Samotná část je vyhrazena metodám, které slouží k zjišťování pracovní spokojenosti. Hlavním cílem práce je zjistit současnou situaci spokojenosti s prací ve vybraném …více
Abstract:
The work deals with the issue of job satisfaction, which plays a very important role in the company. The thesis contains various findings about job satisfaction, factors influencing job satisfaction and other concepts related to the topic. The part itself is reserved for methods that are used to determine job satisfaction. The main goal of the work is to find out the current situation of job satisfaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Marta Žambochová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FAJTL, Daniel. Faktory ovlivňující pracovní spokojenost ve vybrané společnosti. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická