Bc. Ladislav Bulín

Master's thesis

Analýza konkurence ve vybraném odvětví průmyslu

Analysis of competition in a selected branch of the processing industry
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou konkurence ve vybraném odvětví zpracovatelského průmyslu. Pomoci analýz vybrané společnosti, porovnání konkurence a odvětví za použití benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA dle Klasifikace CZ-NACE. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. V první části jsou definovány a popsány analytické metody. V druhé části je provedena analýza …more
Abstract:
This diploma thesis deals with an analysis of competition in a selected branch of the processing industry. It uses analyses of a selected company, a comparison of competition and the branch using the INFA financial indicator benchmarking diagnostic system according to the CZ-NACE classification. The thesis has two parts; theoretical and practical. The first part defines and describes analytical methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 8. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2017
  • Supervisor: Ing. Nina Bočková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Lubomír Šopík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting