Theses 

Analýza konkurence ve vybraném odvětví průmyslu – Bc. Ladislav Bulín

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ladislav Bulín

Diplomová práce

Analýza konkurence ve vybraném odvětví průmyslu

Analysis of competition in a selected branch of the processing industry

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá analýzou konkurence ve vybraném odvětví zpracovatelského průmyslu. Pomoci analýz vybrané společnosti, porovnání konkurence a odvětví za použití benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA dle Klasifikace CZ-NACE. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. V první části jsou definovány a popsány analytické metody. V druhé části je provedena analýza současného stavu v konkrétním podniku a srovnáním podniku s konkurencí. Na základě zjištěných poznatků jsou navržena konkrétní opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti analyzované společnosti.

Abstract: This diploma thesis deals with an analysis of competition in a selected branch of the processing industry. It uses analyses of a selected company, a comparison of competition and the branch using the INFA financial indicator benchmarking diagnostic system according to the CZ-NACE classification. The thesis has two parts; theoretical and practical. The first part defines and describes analytical methods. In the second part there is an analysis of the current situation in a specific enterprise and a comparison between the enterprise and competition carried out. Particular measures to increase the competitiveness of the company analyzed are proposed on the basis of the knowledge found out.

Klíčová slova: Analýza, konkurence, analytické metody, srovnání, zvýšení konkurenceschopnosti, analysis, competitiveness, analytical methods, comparison, increase in competitiveness.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2017
  • Vedoucí: Ing. Nina Bočková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lubomír Šopík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 17:40, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz