Lucie KORBELOVÁ

Bakalářská práce

Studium cyklického transportu elektronů kolem fotosystému I pomocí měřícího systému Dual-PAM-100

Study of cyclic electron transport around photosystem I using Dual-PAM-100 measuring system
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na studium cyklického transportu elektronů kolem fotosystému I (CET) u rostlin ječmene vypěstovaných při různých mikroklimatických podmínkách - 20 °C o ozářenosti 100 ?mol?m-2?s-1 (LI/LT rostliny) a 30 °C, 35 °C o ozářenosti 1000 ?mol?m-2?s-1 (HI/HT rostliny). Teoretická část se zabývá problematikou CET u vyšších rostlin, popisuje jeho mechanismus (cesty elektronového transportu …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the study of cyclic electron transport around photosystem I (CET) in barley plants grown under different microclimatic conditions - 20 °C at irradiance 100 ?mol? m-2?s-1 (LI/LT plants) and 30 °C, 35 °C at irradiance 1000 ?mol? m-2?s-1 (HI/HT plants). Theoretical part deals with CET in higher plants, describes its mechanisms (CET pathways), physiological functions, methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 8. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Michal Štroch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORBELOVÁ, Lucie. Studium cyklického transportu elektronů kolem fotosystému I pomocí měřícího systému Dual-PAM-100. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta