Mgr. Vladěna Cíchová

Master's thesis

Protižidovská legislativa v Protektorátu Čechy a Morava se speciálním zaměřením na předpisy majetkoprávní povahy

Anti-Jewish Legislation in the Protectorate of Bohemia and Moravia with Special Focus on Property Rights Legislation
Abstract:
Diplomová práce „Protižidovská legislativa v Protektorátu Čechy a Morava se speciálním zaměřením na předpisy majetkoprávní povahy“ pojednává o právní perzekuci židovského obyvatelstva na území Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 – 1945. Tato práce je členěna na dvě části - část obecnou a část zvláštní. V části obecné se nachází popis historického kontextu, systematika a základní přehled protektorátní …more
Abstract:
Diploma thesis „Anti-Jewish legislation in the Protectorate of Bohemia and Moravia with special focus on the property rights legislativ“ discusses the legal persecution of the Jewish population of the Protectorate of Bohemia and Moravia in 1939 - 1945. This thesis is divided into two parts - general and special part. In the general part is a description of historical context, structure and basic overview …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2015
  • Supervisor: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta