Mgr. Vladěna Cíchová

Master's thesis

Protižidovská legislativa v Protektorátu Čechy a Morava se speciálním zaměřením na předpisy majetkoprávní povahy

Anti-Jewish Legislation in the Protectorate of Bohemia and Moravia with Special Focus on Property Rights Legislation
Anotácia:
Diplomová práce „Protižidovská legislativa v Protektorátu Čechy a Morava se speciálním zaměřením na předpisy majetkoprávní povahy“ pojednává o právní perzekuci židovského obyvatelstva na území Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 – 1945. Tato práce je členěna na dvě části - část obecnou a část zvláštní. V části obecné se nachází popis historického kontextu, systematika a základní přehled protektorátní …viac
Abstract:
Diploma thesis „Anti-Jewish legislation in the Protectorate of Bohemia and Moravia with special focus on the property rights legislativ“ discusses the legal persecution of the Jewish population of the Protectorate of Bohemia and Moravia in 1939 - 1945. This thesis is divided into two parts - general and special part. In the general part is a description of historical context, structure and basic overview …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedúci: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta