Jakub Kraus

Bakalářská práce

Porovnanie binárnych skečov pre podobnostné vyhľadávanie v kosínusovom a euklidovskom priestore

Comparison of Binary Sketches for Similarity Search in Cosine and Euclidean Space
Abstract:
In this work, two techniques of creating sketches for similarity search on images are compared. Sketch is a binary approximation of visual descriptor of an image. First technique, GHP_50, was created in DISA laboratory on FI MU and it was designed for general metric space. Second technique is Max-Cut, original sketchiing technique designed for cosine space.
Abstract:
Táto práca sa zaoberá efektívnym podobnostným vyhľadávaním obrázkov pomocou binárnych skečov. Skeč je binárna aproximácia vizuálneho deskriptora obrázka a jeho využitie zrýchľuje podobnostné vyhľadávanie. V práci sú porovnané dve techniky vyrábania skečov na základe kvality aproximácie pôvodného priestoru deskriptorov. Technika GHP_50, vytvorená v laboratóriu DISA FI MU a použiteľná pre ľubovoľný metrický …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Vladimír Míč
  • Oponent: RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.