Bc. Ondřej Hofman

Diplomová práce

The Influence of the Lexical Notebooks on Primary School Pupils' Vocabulary Learning

The Influence of the Lexical Notebooks on Primary School Pupils' Vocabulary Learning
Anotace:
Diplomová práce zvaná „Vliv lexikálních zápisníků na učení se slovní zásoby žáků prvního stupně základního vzdělávání“ si klade za cíl odhalit, zda a jakým způsobem může lexikální zápisník usnadnit žákům prvního stupně základního vzdělávání učení se slovní zásoby. Ten je porovnáván se slovníčkem využívající tradiční způsob jejího zapisování, kde jsou jednotlivé položky vytrženy z kontextu a doplněny …více
Abstract:
The Master´s Diploma Thesis called “The influence of the lexical notebooks on primary school pupils´ vocabulary learning” aims to discover whether and in what way the lexical notebook can facilitate primary school pupils´ vocabulary learning. It is compared with the vocabulary notebook using the traditional means of storing lexis where individual lexical items are taken out of the context and provided …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta