Bc. Zuzana Kořínková

Diplomová práce

Vliv umístění objektů Vězeňské služby ČR na rozvoj v regionu, případová studie Stráž pod Ralskem a Vinařice

The effect of placement of Prison service objects on development in the region, case study Straz pod Ralskem and Vinarice
Anotace:
Diplomová práce směřuje k problematice vlivu vězeňských objektů na region a využití potenciálu vězněných osob v regionu pro jeho rozvoj. Kvantitativní metodou je zjištěno smýšlení obyvatel v obci Vinařice i širší veřejnosti o objektu věznice v regionu. Kvalitativní metoda řeší problematiku pomocí dotazníkového rozhovoru se starosty obcí, jež se práce týká. Práce vede k cíli, který by mohl být přínosem …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issue of the influence of prison facilities on the region and the use of the potential of prisoners in the region for its development. The quantitative method is used to find out the thinking of the inhabitants in the village of Vinařice and the general public about the prison building in the region. The qualitative method solves the problem by means of a questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Šindlerová
  • Oponent: Mgr. Irena Tušer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS