Bc. Nikola Konušová

Diplomová práce

Zhodnocení kvality horninového masivu teplického porfyru na lokalitě Cínovec

Evaluation of rock mass quality of Teplics porphyr on location Cínovec
Abstract:
This diploma thesis deals with an uniaxial compressive strentgh analysis and also with a structural-geological evaluation of the quartz-porphyry type Teplice situated on the Cínovec deposit. The three selected boreholes were used to determine the uniaxial compressive strength using the Schmidt hammer. The result of the uniaxial compressive strength were described based on the classification classes …více
Abstract:
V diplomovej práci je spracované pevnostné a štruktúrne-geologické zhodnotenie teplického kremenného porfyru z lokality Cínovec. Pre spracovanie pevnostnej analýzy boli využité 3 vybrané jadrové vrty na ktorých prebiehalo meranie pevnosti v jednoosom tlaku pomocou Schmidtovho kladivka. Následne boli dané výsledky popísané z hľadiska pevnosti na základe klasifikačných kategórií platnej normy ČSN EN …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Martin Knížek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Klučiar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie