Kateřina Jedináková

Bakalářská práce

Metody odsolování mořské a brakické vody a jejich srovnání

Methods of desalination of sea and brackish water and their comparison
Anotace:
Cílem bakalářské práce s názvem Metody odsolování mořské a brakické vody a jejich srovnání je popsat důvody vedoucí k odsolování a získávání tím tak pitné vody. První část práce se zabývá stručným popisem chemických a fyzikálních vlastností mořské a brakické vody. V druhé části práce jsou metody odsolování roztříděny a je podán jejich stručný popis. Poslední část práce pojednává o využití odsolovacích …více
Abstract:
The aim of this bachelor work called Methods of desalination of sea and brackish water and their comparison is to describe the reasons for desalination and obtaining the best drinking water. The first part gives a brief description of the chemical and physical properties of seawater and brackish water. In the second part desalination methods are classified and their brief description is given. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Doleček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jedináková, Kateřina. Metody odsolování mořské a brakické vody a jejich srovnání. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí

Práce na příbuzné téma