Pavla Činčurová

Bachelor's thesis

Nezaměstnanost v ČR a její dopad na řízení a strategii podniku

Unemployment in the Czech Republic and its Impact on Corporate Governance and Strategy
Anotácia:
V bakalářské práci se budu zabývat dnes velmi diskutovaným tématem nezaměstnanosti v České republice. Také se podívám na nezaměstnanost a její dopad na řízení a strategii vybraného podniku. V první části bakalářské práce se budu věnovat teorii a vymezení několika důležitých pojmů, jako je trh výrobních faktorů nebo trh práce, které s nezaměstnaností úzce souvisí. V praktické části se zaměřím na představení …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with a highly debated topic of unemployment in the Czech Republic. Unemployment and its impact on management and strategy of a selected company is presented as well. The first part of the bachelor thesis deals with theoretical issues and classification of several important concepts, such as factors of productions market or labour market, which are closely related to unemployment …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Stanislav Heczko, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marie Poláchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS